Informatie

INTRODUCTIE AVONDEN

Op deze wijze denken wij onze vereniging en de schietsport wat meer bekendheid te geven.

Als u belangstelling heeft in de schietsport of gewoon eens wil kijken of deze sport iets het voor u is. Dan nodigen wij u van harte uit om eens te komen kijken en schieten natuurlijk. Maak even een afspraak met een van onze bestuursleden (zie contact)

U bent van harte welkom! Het is een fijne sport die door jong en oud, man en vrouw tot in lengte van jaren kan worden beoefend. Er zijn mogelijkheden om de schietsport als wedstrijdsport, maar ook louter als recreatieve sport te beoefenen. Wij hopen dat onze accommodatie, met dertien mooie schietbanen voor ‘lucht-‘, ‘klein-‘ en ‘groot kaliber’ (alleen met speciale munitie) aanleiding voor U is om lid te worden van onze vereniging. Wij verheugen ons er op om U binnenkort persoonlijk te mogen begroeten!

HOE KAN MEN LID WORDEN VAN DE VERENIGING?

Nadat u 1 tot 3 introductieavonden bij ons op de vereniging geheel vrijblijvend heeft kennis gemaakt met de schietsport, kunt u beslissen om aspirant lid te worden. Op de introductieavonden krijgt u een gratis introductiepakket. Hierin bevind o.a. een aantal schietkaarten, luchtkogeltjes en aanmeldingsformulier. Door het bijgevoegde aanmeldingsformulier geheel ingevuld en ondertekend met een recente pasfoto en als u 16 jaar of ouder bent een VOG formulier bij de secretaris in te leveren. Voor jeugdleden dient het aanmeldingsformulier mede door de ouders/voogd ondertekend te worden. Tegelijkertijd met het inleveren van deze formulieren dient men € 60,– inschrijfgeld te voldoen. Zes maanden na aanmelding bij de vereniging vindt er een gesprek plaats met de toelatingscommissie. Indien er geen directe belemmeringen zijn om lid te worden van onze vereniging, wordt men aangenomen als lid.

HOEVEEL BEDRAAGT DE CONTRIBUTIE PER JAAR INCLUSIEF LIDMAATSCHAP KNSA

Type schutter KNSA afdracht: Contributie Totaal
Senior-schutter
(vanaf 11e contributieve schutter)
€ 42,50 € 160,00 € 202,50
Senior gezinslid € 42,50 € 99,00 € 141,50
Juniorschutter-A (18 t/m 20 jaar) € 22,00 € 99,00 € 121,00
Juniorschutter-B (15 t/m 17 jaar) € 17,00 € 75,00 € 92,00
Juniorschutter-C (t/m 14 jaar) € 17,00 € 75,00 € 92,00
Junior gezinslid € 17 of € 22 € 65,00 € 82 of € 87

Voor jeugdleden die 20 jaar worden en dus seniorlid worden, maar nog studeren, blijft de contributie op € 99,- per jaar. Bij de contributie is inbegrepen de afdracht aan onze bond de KONINKLIJKE NEDERLANDSE SPORTSCHUTTERS ASSOCIATIE (K.N.S.A.) waarbij wij zijn aangesloten. Voor alle leden geldt een éénmalig inschrijfgeld van € 60,– dat hij/zij extra moet voldoen. Indien men later in het jaar lid wordt van de vereniging dan wordt er op de vereniging contributie een breuk toegepast.

VAN WELKE WAPENS KAN EEN ASPIRANT-LID GEBRUIK MAKEN?

Alle aspirant-leden dienen gebruik te maken van de door de vereniging beschikbaar gestelde luchtwapens ook krijgen zij instructie in het veilig omgaan en het gebruik van wapens. Deze regel is ingesteld om aspirant leden op een veilige wijze te laten oefenen in de omgang met wapens. Uiteraard mag een aspirant-lid ook gebruik maken van een eigen luchtwapen als dat maar geschikt is voor wedstrijd schieten. Indien een aspirant-lid zich wil bekwamen in het schieten met een klein kaliber geweer of klein kaliber pistool dan dient hij/zij eerst bepaalde schietresultaten met een luchtgeweer/luchtpistool te behalen. Hiervoor zijn schiet resultaat speldjes ingesteld. Wij kennen het bronzen, zilveren, gouden en gouden speldje met diamant. Op dit speldje staat het verenigingswapen afgebeeld met het wapen waarmee men het speldje heeft behaald. Om met een klein kaliber wapen te kunnen schieten dient men het bronzen speldje te behalen. Dit geld voor alle vuurwapens. De overige speldjes kan met het klein kaliber wapen behalen

VAN WELKE WAPENS KAN EEN GEWOON LID GEBRUIK MAKEN?

Een gewoon lid kan gebruik maken van de door de vereniging beschikbaar gestelde lucht- en klein kaliber wapens, of eigen wapens. Het kan ook zijn dat een gewoon lid in het bezit is van een verlof tot voorhanden hebben van een wapen, dan is hij tenminste 1 jaar lid van de vereniging. Deze leden kunnen van hun eigen wapen gebruik maken na het behalen van het bronzen speldje. Als men van een andere vereniging komt en daar met klein kaliber schoot wordt men geacht bij ons op de schietbaan een proef van bekwaamheid af te leggen. Deze proef houdt in dat u aantoont dat u veilig met een wapen om gaat en tevens een aanvaardbare score neer kan zetten (minimaal 140 punten van de 200 punten). Dit geld voor alle vuurwapens die op de vereniging gebruikt kunnen worden. Dit alles ter beoordeling van twee aanwezige bestuursleden.